Tepelná čerpadla

Jak získat dotace na tepelné čerpadlo rychle a jednoduše? | Skupina ČEZ

Provádím montáže tepelných čerpadel dle výběru zákazníka.

Jak tepelná čerpadla fungují, jaké jsou typy čerpadel a na co si při výběru dávat pozor si ukážeme níže. Máte-li zájem o cenovou kalkulaci, zavolejte nebo mi napište email a domluvíme se na konzultaci, kde probereme společně nejvýhodnější variantu pro váš objekt. Aktuální možnosti dotace na tepelná čerpadla naleznete na stránkách https://novazelenausporam.cz/

Princip tepelných čerpadel 

 • Princip tepelného čerpadla lze přirovnat k principu chladničky, která odebírá teplo potravinám a tímto odebraným teplem v podstatě vytápí místnost, kde je umístněna
 • V případě tepelného čerpadla se teplo získává z okolního prostředí, kde je ho na rozdíl od potravin v ledničce neomezené množství
Princip tepelného čerpadla:
1.kondenzátor 2. tryska 3. výparník 4. kompresor

Jak tepelné čerpadlo funguje?

 • Tepelné čerpadlo odnímá teplo z okolí vytápěného objektu (vzduchu, země nebo vody) a převádí ho na vyšší teplotní hladinu použitelnou pro vytápění a ohřev teplé vody.    
 • Převod tepla na vyšší teplotní hladinu je možný díky stlačení par chladiva v kompresoru, při kterém dojde k jeho zahřátí. Je to stejný princip, jako když pumpičkou foukáte kolo. Vzduch i pumpička se při stlačování vzduchu výrazně zahřejí.
 • Tepelné čerpadlo dokáže tohoto principu skvěle využít a získat tak zdarma teplo z okolí. Jak ale získat teplo z místa, kde je zima?  Ještě více to místo ochladit a tím mu teplo odebrat. Díky tomuto principu může tepelné čerpadlo získat teplo i ze vzduchu, který má teplotu – 20°C. Získávání tepla z takto nízkých teplot je o něco méně efektivní, ale pořád ještě výhodné.  

Tepelné čerpadlo země/voda

 • Princip: Teplo je ze země do vody předáváno obíhající nemrznoucí kapalinou o nízké teplotě varu. Ta v plynném stavu sbírá teplo v potrubí uloženém do vrtu nebo do kolektoru pod povrchem země. V okruhu je pro dosažení požadované vysoké teploty zařazen kompresor.
 • Cyklus: V plastové trubce, několik set metrů dlouhé (zemním kolektoru), teče velmi chladná nemrznoucí kapalina, která se průchodem zemí ohřívá (v nezámrzné hloubce je stálá teplota cca 4 °C). Odtud putuje do prvního výměníku, kde teplotu předá plynnému médiu. V okruhu kompresoru se plyn stlačí, čímž se výrazně zahřeje. Ve druhém výměníku předá onen tepelný přírůstek topné vodě.
 • Odebírat nízkopotenciální energii ze země můžeme pomocí horizontálního plošného kolektoru nebo vertikálního vrtu.
 • Na 1 kW výkonu tepelného čerpadla potřebujeme cca 12 m vrtu. Běžná hloubka jednoho vrtu je 50–150 m, ve výjimečných případech dosahuje hloubky až 200 m. Pokud je třeba zajistit pro tepelné čerpadlo více energie, odnímá se teplo z více vrtů.
 • Obecně lze říci, že na 1 kW výkonu tepelného čerpadla potřebujeme cca 30 m2 pozemku.
 • Cena se pohybuje od cca 250 tis., topný výkon od cca 7 kW.
 • U vrtu je třeba počítat s jeho regenerací, jinak může dojít k jeho vyčerpání a zamrznutí. Poté již zpravidla není vrt možné používat!

Tepelné čerpadlo vzduch/voda

Teplo je odebíráno ze vzduchu přes výparník tepelného čerpadla, jímž proudí venkovní vzduch. Výhodou tohoto zařízení jsou nízké pořizovací náklady a nenáročná instalace. Základ vychází z tepelného čerpadla vzduch/vzduch, tedy klasické klimatizace. Systém je doplněn o tak zvaný hydrobox, který teplo převádí do topné vody. Nevýhodou je závislost topného faktoru na teplotě vzduchu. V dnešní době tato zařízení efektivně pracují do −15 °C, některá tepelná čerpadla až do −20 °C. Pro vytápění při nižších teplotách je do hydroboxu instalován malý elektrokotel, který tepelnému čerpadlu pomáhá dosáhnout požadované teploty vody.

Momentálně je tento způsob vytápění budov považován spolu s kondenzačními plynovými kotly za nejekonomičtější na poli teplovodního vytápění. Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro rodinný dům stojí přibližně 180 až 280 tisíc Kč.

Tepelné čerpadlo voda/voda

Toto čerpadlo získává teplo z vody, nejčastěji studny. Je potřeba mít dvě studny – čerpací a vsakovací. Voda se z jedné studny převádí přes výparník do druhé. Nevýhodou je, že může dojít k vyčerpání studny. Tento typ se u nás vzhledem k jeho náročnosti na podmínky a údržbu v podstatě nepoužívá.

Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch

Tyto systémy jsou většinou konstruovány především jako klimatizace, která ale v zimě může pracovat obráceně, tedy jako tepelné čerpadlo. Hodí se zejména na přitápění v období jara a podzimu a v případě k tomu přizpůsobených jednotek i k celoročnímu vytápění. Vzhledem k výstavbě domů s nízkou tepelnou ztrátou a řízeným větráním je tento způsob vytápění stále častější (i tak je ale jeho použití výjimečné).

Tento typ tepelných čerpadel je investičně nejvýhodnější, bez nutnosti pořizovat teplovodní soustavu. Cena multi‑splitového systému se třemi vnitřními jednotkami (tzn. do tří místností) je přibližně shodná.

Tepelné čerpadlo se označuje dvojslovem, kde první slovo (před lomítkem) znamená zdroj, odkud se energie čerpá, a druhé slovo označuje teplosměnné médium.

Které tepelné čerpadlo vybrat?

Z principu tepelného čerpadla vyplývá, že čím je menší rozdíl mezi teplotou prostředí, ze které energii získáváme a teplotou topné vody pro vytápění, tím levněji tepelné čerpadlo topí. Prakticky to znamená, že nejnižší provozní náklady bude mít tepelné čerpadlo země/voda připojené k podlahovému topení a nejvyšší tepelné čerpadlo vzduch/voda připojené k radiátorům.  

Získejte státní dotaci na tepelné čerpadlo

Nová zelená úsporám je dotační program Ministerstva životního prostředí České republiky. Jeho cílem je podpořit úspory energie a využití obnovitelných zdrojů v bytových a rodinných domech. V roce 2021 tento program přešel do další etapy. Ukončení dotačního programu je plánováno na rok 2023. Navíc rozšiřuje své zaměření o další oblasti. Zvažujete-li pořízení tepelného čerpadla, může státní dotace významně snížit vaši vstupní investici o více než polovinu. 

Jaké jsou podmínky pro získání dotace na tepelné čerpadlo?

Státní dotaci je možné získat na zateplení stávajícího rodinného nebo bytového, ale také na výstavbu či nákup domu s velmi nízkou energetickou náročností. S cílem snížit energetickou náročnost budov stát poskytuje dotace na všechny druhy tepelných čerpadel:

 • Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody,
 • tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody,
 • tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému,
 • tepelné čerpadlo vzduch-vzduch.